Chính sách bảo mật

 Cam kết về bảo mật thông tin khách hàng

Tất cả thông tin được khách hàng cung cấp cho như email, số điện thoại, địa chỉ cơ quan, địa chỉ nhà riêng… sẽ không được tiết lộ cho bên thứ 3 nào để sử dụng vào mục đích kinh doanh hoặc các mục đích khác mà không được Quý khách hàng cho phép trừ các trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật.